SOLYMOS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET

BEMUTATKOZUNK

A Solymos Hagyományőrző Egyesület 2007.december 4-én alakult meg 50 fős taglétszámmal.Szinte mindannyian solymosiak vagyunk. Mindannyiunknak fontos, hogy lakóhelyünk, településünk és annak környezete, a Mátra és Mátraalja, környezeti, tájképi, történelmi adottságait megtartva, szépüljön, tiszta, rendezett legyen, hagyományait és értékeit feltárja és megőrizze az utókor számára.

Az Egyesület célja: egyesíteni az érdeklődő egyéneket és közösségeket településünk, Gyöngyössolymos, és annak környezete történelmi, történeti, népművészeti és egyéb múltjának feltárására, a hagyományok ápolására, hagyományteremtésre.

 • Gyöngyössolymos és térsége természeti, történelmi, néprajzi, népművészeti, szakrális értékeinek és hagyományainak megőrzése, hagyományteremtés
 • Falunk faluképének fejlesztése (szobrok, emlékmű, feszületek rendben tartása, keresztállítás, stb.)
 • Régi hagyományok szerint épült míves öreg házak falukép javítását célzó felújítási elképzeléseiben az önkormányzat támogatása
 • A település környéke rendezettségének biztosítása (szemétgyűjtő és tájrendező akciók)
 • Hagyományőrző egyletek, csoportok összefogása (íjász klub, lovasok, turisták, természetszerető emberek, stb.)
 • A környező erdők forrásainak és pihenőhelyeinek rendezése, karbantartása, kialakítása
 • Helyi, térségi hagyományőrző rendezvények szervezése, koordinálása, rendezése (pl. Turul Nap)
 • Kiállítások és kulturális előadások szervezése és bonyolítása (pl. Gyökerek és Hajtások előadássorozat)
 • A település turisztikájának és vendégforgalmának bővítése
 • A térség régészeti emlékeinek ápolása, sorsuk folyamatos figyelemmel kísérése
 • A helyi és térségi régészeti leletek bemutatásának biztosítása, Gyöngyösön a Mátra Múzeumban, vagy helyben Gyöngyössolymoson
 • A helyi természeti, történelmi és néprajzi kincsek országos és nemzetközi megismertetése. Az "idegenforgalom", helyesebben vendégforgalom fellendítése
 • A fenti témakörhöz kapcsolódóan könyvek, publikációk, programfüzetek, újságok, Solymost és a környező vidéket népszerűsítő nyomdai anyagok szerkesztése, kiadása.

Az Egyesület együtt kíván működni a helyi önkormányzattal, a térségi települések önkormányzataival, a hasonló céllal létrejött más társadalmi szervezetekkel, és hasonló célú szervezetek létrehozását kívánja ösztönözni.

Egyesületünk az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

 • tudományos tevékenység, kutatás
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • kultúrális tevékenység
 • kultúrális örökség megóvása
 • műemlékvédelem
 • természetvédelem, állatvédelem.